E-MAIL SOCIS

Si voleu rebre noticies , ens heu d'enviar el vostre E-Mail (si no ho heu fet abans), així com els canvis que feu a la vostra adreça d'email.    


Per altra banda i donat que en alguna sortida ens ha estat molt valuosa l' especialitat professional d'algun soci i sòcia, creiem que seria d'utilitat conèixer aquesta dada. És per això que agrairem a tothom que no tingui cap inconvenient en donar-la, la comuniqui a qualsevol membre de la Junta o per email